Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016
image_print