Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021
image_print