Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά προκαταβολής-ΕΠ “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία 2014/2020¨” στον εταίρο ¨Κέντρο για την Βιωσιμή Ανάπτυξη στις Ορεινές Πεςριοχές του έργου ¨CB Water Geopark”

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
image_print