1

”ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Α ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ” ΑΠΟ 8/4/2019 ΕΩΣ 30/04/2019