Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Μετάφραση, επιμέλεια και διορθώσεις των υφισταμένων κειμένων, συλλογή δεδομένων και υλικού , τελικές διορθώσεις του καταλόγου του DISFF 2023

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print