Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Μετάφραση επίσημων καταλόγων του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2013, συνολικά 300 σελίδων, από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική (ελληνικό τμήμα), και αντίστροφα, από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική (διεθνές τμήμα),με χρέωση μετάφρασης 14 ευρώ ανά σελίδα, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2013,για ποσό ύψους 4.200,00 ευρώ με το ΦΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση για το οικονομικό έτος 2013.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013
image_print