Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Μετάφραση, σύνταξη και επιμέλεια του Ημερολογιακού προγράμματος του 46DISFF 2023 & σύνταξη λεκτικού αφισών για στάσεις λεωφορείου Δράμας στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2023

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2023
image_print