Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print