ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ (ΕΔΡΑ ΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ.