1

Μετακινήσεις των καλεσμένων του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021 από τα ξενοδοχεία ΚΟΥΡΟΣ και ΤΑΣΚΟ προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και την πόλη της Δράμας καθημερινά από τις 13/09/2021 έως τις 18/09/2021.