Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Μετάταξη σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας υπαλλήλου του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019
image_print