Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών με α/α Γ1 : κωδικός 261 (ηλεκτροκίνητος τροχός κεραμικής) και Γ4 : κωδικός 263 (ζυμωτήριο πηλοπλαστικής) του επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού Σχολείου Δράμας, Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης»

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print