Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ 2 ΦΣ

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print