1

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. 24076704-01 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9