Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print