Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση χρηματοδότησης στο Δήμο Χατζηδήμοβο για το έργο “GB water Geopark” από το πρόγραμμα Συνεργασίας του INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
image_print