Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρμογή προγραμματικης σύμβασης

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print