1

Μεταβολή της κοινοπραξίας «Ι. Δημητριάδη – Ι. Ταμία – Ι. Τσεπκεντζή» αναδόχου της μελέτης «Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και μελέτη πράξης εφαρμογής».