Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Μεταβολή της κοινοπραξίας «Σ. Χατζηθεοδωρίδης – Ι. Ματσίνης – Π. Ζαραφειάδης» αναδόχου της μελέτης «Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και εφαρμογή οικοδομικών τετραγώνων».

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print