Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. Α331/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμήματος – 2ης Σύνθεσης) -και- κατά της Ελένης χήρας Θεοχάρη Κόκκινου, το γένος Ηρακλή Ρομπέση, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print