Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 694/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στη Δράμα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print