Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης, -και- αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ΄αριθ. 131/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος) -και- κατά της ήδη τελούσας υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ- ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε.», με έδρα τη Δράμα (Περικλέους Κάβδα 2Α-2Β) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον φερόμενο ήδη, ως εκκαθαριστή αυτής, Μιχαήλ Ατματζίδη του Παύλου, κάτοικο Δράμας (Δ. Βάνμτση 4), ενώπιον δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου -και- ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιστοίχως.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
image_print