1

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα ( Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ’ αριθ. 572/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α’ Τμήματος) –και- κατά των (1) Παναγιώτη Ηλιάδη, (2) Μαρίνου Παπαδόπου-λου, (3) Λάζαρου Λαζαρίδη, (4) Γεωργίου Παρασκευόπουλου, (6) Μαρίας Καρατάσιου και (7) Αλέξανδρου Δανά, απάντων κατοίκων Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.