Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΑΧ Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018(και αναδρ.παρακράτ μισθ.διαφοράς λόγω αλλαγής Μ.Κ,από 1-1-18 έως 31-1-18,η οποία θα γίνει απο 1-6 εως 31-10-18)

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
image_print