ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020(ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-20, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-21,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡ. ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ