Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-05-21 ΕΩΣ ΚΑΙ 9-05-22, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.& ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print