Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ(ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019,ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-19, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-20,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡΑΡΤ. ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019
image_print