Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-2020 ΕΩΣ 31-12-2020,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
image_print