ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-2020 ΕΩΣ 31-12-2020,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ