1

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΜΑΪΟΥ 2021 (ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2021,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ)