Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 9-9-&22-9-20 ΕΩΣ 30-6-21) ΜΑΪΟΥ 2021

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print