Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 9-9&22-9-20ΕΩΣ 30-6-21) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
image_print