ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-19 ΕΩΣ 31-12-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ),ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019
image_print