Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 9-9&22-9-20 ΕΩΣ 30-6-21), ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print