Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020,ΣΕ ΑΡΓΙΑ Ν.4584 ΑΡΘ.8ΠΑΡ 4 & 5

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print