Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020,ΣΕ ΑΡΓΙΑ Ν.4584 ΑΡΘ.8ΠΑΡ 4 & 5

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
image_print