Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.ΥΠ.Β΄15 /ΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017(ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.4093 ΠΑΡ.Ζ3)

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
image_print