Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ. ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΡΘ.103,104 Ν.3584/2007) Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print