Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ. ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΡΘ.103,104 Ν.3584/2007)Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
image_print