ΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ 1-9-20 ΕΩΣ 31-8-21,ΚΑΙ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)