1

ΜΙΣΘΟΔ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ. ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΤΟΥ Ν.4093 ΠΑΡ. Ζ3 Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016