1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΚΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΚ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022