Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
image_print