Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ,ΜΑΪΟΥ 2020(ΣΥΜΒ.21-4-2020 ΕΩΣ 20-6-2020)&ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠ.ΙΔΟΧ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
image_print