Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠ.ΕΣ.)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print