Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣ.ΜΕΡΙΚΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ 1-09-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-06-23)

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
image_print