1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠ.ΕΣ.)