ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)