Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΠΡ,ΣΥΜΒ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 18/7/22 ΕΩΣ 17/9/22- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ)

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print