1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΣΥΜΒ.16-04-21 ΕΩΣ 15-8-21) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.